Odzyskać pieniądze

Większość z nas uważa, że sądy w Polsce są (nie)rychliwe i (nie)sprawiedliwe. Nie każdy chce być prawnikiem, ale znajomość prawa jednak popłaca. Gdy klient nie chce nam zapłacić, trzeba go do tego zmusić. Sądowe postępowanie upominawcze jest tym, co freelancerzy powinni znać i wykorzystywać.

Przepis na odzyskanie należności:

Składniki:
 • dowód należności,
 • podpisana przez dłużnika faktura VAT,
 • rachunek do umowy o dzieło razem z umową o dzieło,
 • wezwanie do zapłaty, (obowiązkowo),
 • uznanie długu, inaczej mówiąc podpisane przez dłużnika (najlepiej mieć, wtedy bez problemu uzyskamy sądowy nakaz zapłaty),
 • weksel lub czek, prawidłowo wypełnione.
Im więcej dowodów tym lepiej.

Przygotowanie:

Przygotowujemy pozew, który powinien zawierać następujące lub podobne zdanie: „Zgodnie z art. 4841 § 2 k.p.c we własnym imieniu wnoszę o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym”.

Ponadto pozew powinien mieć:

 • datę,
 • nazwę i adres sądu gdzie składamy pozew,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie stron w pozwie,
 • określenie kwoty spornej,
 • żądanie pozwu,
 • uzasadnienie pozwu,
 • przedstawienie dowodów,
 • i oczywiście, jak na każdym urzędowym dokumencie, podpis

Sąd rozpatruje taki pozew na posiedzeniu niejawnym i jeżeli wszystkie dokumenty są OK i nie budzą zastrzeżeń sądu, wydawany jest sądowy nakaz zapłaty. Jeżeli dokumenty są niejasne lub niejednoznaczne, sąd może wyznaczyć rozprawę i żądać wyjaśnień.

Dla kwot poniżej 10 000 zł pozew należy złożyć na specjalnym formularzu. W punkcie 8 wpisujemy formułkę: „Zgodnie z art. 4841 § 2 k.p.c we własnym imieniu wnoszę o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym”, a resztę wypełniamy zgodnie z opisami. Taki formularz razem z załącznikami (po jednym dla każdej ze stron plus jeden dla sądu) zanosimy do sądu lub wysyłamy listem poleconym. Zanosząc pozew do  sądu, najlepiej jest na swojej kopii podbić pieczątkę przyjęcia dokumentu.

Jeżeli dobrze przygotowaliśmy dokumenty, sąd bez problemu wydaje nakaz zapłaty i wysyła go do dłużnika, który ma dwa tygodnie, aby się do tego odnieść. Jeżeli nic nie zrobi, wówczas nasz sądowy nakaz zapłaty jest gotowy i możemy zatrudniać komornika.

Koszty sądowego nakazu zapłaty:

 • do 2000 zł: 30 zł
 • 2000 zł – 5000 zł: 100 zł;
 • 5.000zł -7500 zł: 250 zł;
 • 7500 zł -10000 zł: 300 zł
 • powyżej 10000 zł: (Kwota sporu *5%)/1/4

Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli tego przepisu często stosować.

zdjęcie pochodzi z flickr.com