Coca-Cola też zaczynała od małej firmy

Dziś kilka pożytecznych informacji na temat biurokracji w naszym kraju. Odkąd mamy „cudowne” jedno okienko teoretycznie ma być łatwiej, ale jeżeli ktoś z was próbował wypełnić dokumenty zgłoszeniowe w ZUSie bez pomocy miłej pani z okienka to duży szacun. Ok więc zaczynamy.

– Mamo tato będę freelancerem
– Ło, Jezu, a czy to nie jest aby zaraźliwe?

Generalnie zgodnie z Wikipedią freelancer to osoba która wykonuje różne prace na zlecenia. I tu mamy pierwszy dylemat, zakładać firmę czy nie. Poniżej kilka wskazówek, które mogą wam pomóc w podjęciu decyzji.

Firma

Bez firmy

Wady

Zalety

Wady

Zalety

Zus ok 850 zł miesięcznie, bez względu na to czy zarabiamy czy nie. Możliwość wystawiania faktur VAT, duża część firm zdecydowanie preferuje ten rodzaj rozliczania. Część firm nie lubi podpisywać umów, woli dostać fakturę. Jeżeli pracujemy na umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich wówczas kosztem uzyskania przychodu jest połowa kwoty brutto umowy. Czyli płacimy tylko połowę podatku. I nie jest ważne ile zarobimy, nie wpadniemy w drugi próg podatkowy.
Konieczność prowadzenia księgowości. Dużą część wydatków możemy sobie wpisać w koszty, a w rezultacie płacić niższe podatki. Jeżeli pracujemy na umowę o dzieło, nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas trzeba wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie jeżeli chcemy być ubezpieczeni w NFZ. Praktycznie nie mamy kontaktu z biurokracją. Poza rocznym rozliczeniem podatkowym, chyba że pracujemy dla kontrahentów z zagranicy, wówczas sami odprowadzamy podatki i musimy pojawić się w urzedzie skarbowym
Jako firma możemy startować w przetargach, a jako że głównym kryterium zwykle jest cena wykonania danej usługi, to mamy duże szanse wygrać, ponieważ nasze ceny zapewne nie będą zbyt wygórowane.

Decyzję musicie podjąć sami, nie jesteśmy tu nic w stanie poradzić. Musisz sam lub sama przeanalizować wszystkie za i przeciw, najlepiej na początek popracować jako freelancer bez firmy i zobaczyć jak idzie, jeżeli większość z Twoich klientów jednak woli faktury lub nie che współpracować, wówczas jest to sygnał, że może jednak musi to być firma.

Jeżeli pracujesz bez firmy, tutaj znajdują się umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich i zwykła umowa o dzieło. Umowy są sprawdzone i możesz śmiało je stosować.

Zdjęcie pochodzi z flickr.com

Jak korzystać z umów o dzieło?

Pobierasz umowę, w zależności jakie to dzieło albo z przeniesieniem praw autorskich (klika przykładów: napisanie tekstu, projekt strony internetowej, grafiki wszelkiego rodzaju, tłumaczenia, napisanie programu,skomponowanie muzyki itp.,), lub zwykłą. Wpisujesz swoje dane, co ma być przedmiotem umowy nr konta itp. Ważne jest, aby na umowie dokładnie wpisać co jest przedmiotem umowy, np.: wykonanie projektu graficznego strony internetowej takiej i takiej.

Na umowie wpisujemy kwotę brutto (czyli to co dostaniemy na rękę plus podatki). Wyliczenie kwoty brutto netto od umów o dzieło zostało wyjaśnione w tym wątku http://freelancer.org.pl/topic.php?id=301. I taką podpisaną umowę przesyłamy do naszego kontrahenta, on to podpisuje i odsyła nam jedną kopię. Po zakończeniu dzieła wysyłamy naszemu kontrahentowi rachunek do umowy o dzieło np. taki:

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO NR …

z dnia …

za dzieło w postaci … dla ….., na kwotę brutto … .

Wystawiony dnia … przez:

Imię i nazwisko Wykonawcy

ROZLICZENIE PODATKOWE:

1. Kwota brutto:

2. Koszt uzyskania przychodu (50% z poz. 1)

3. Podstawa opodatkowania (1-2)

4. Naliczony podatek (18% z poz. 3)

5. Podatek do zapłaty (poz. 4 zaokr. do pełnych zł)

6. Kwota netto do zapłaty na rachunek bankowy (1-5)

Sposób zapłaty: przelew w ciągu 7 dni od otrzymania rachunku.

Rachunek bankowy: ….

Jeżeli nie znamy jeszcze klienta wówczas dobrze jest poczekać na podpisaną umowę i wtedy zacząć pracę. Po wykonaniu dzieła wysyłamy mu ten rachunek i on na jego podstawie powinien nam zapłacić. Jeżeli mamy bezpośredni kontakt z klientem wówczas załatwiamy część biurokratyczną za jednym zamachem.

I to właściwie tyle. Nasz kontrahent płaci za nas podatek, my na koniec roku otrzymujemy od niego druk PIT-11. I na podstawie tych druków wypełniamy naszą deklarację roczną PIT-37.

Firma

Teraz zajmijmy się firmą, nie jest to już takie proste, bo większość biurokratycznych obowiązków spada na nas. Ale nie lękajcie się, nie jest to takie trudne.

Na leniucha, jeżeli nie che nam się prowadzić spraw firmy wówczas za około 200 zł miesięcznie księgowość naszej firmy będzie prowadzić księgowa. W zależności od tego jak jesteśmy leniwi, możemy, albo sami wystawiać faktury i zbierać faktury z kosztami i przekazywać naszej księgowej raz w miesiącu, albo wystawianie faktur zlecić również księgowej i wysyłać jej tylko kwoty i dane kontrahentów. I czuć się jak prezes.

Dla ambitnych lub mniej zasobnych w portfelu. Samodzielne prowadzenie księgowości małej firmy nie jest trudne, ale jeżeli nie mamy kogoś kto nam pokaże co i jak, wtedy początki mogą być trudne. Ale od początku.

Zakładanie firmy

Dziś wystarczy wizyta w urzędzie miasta lub gminy i wypełnienie stosowanego kilkustronicowego formularza. Urząd wysyła nasz formularz do odpowiednich urzędów. To właściwie tyle, jeżeli będzie brakowało jakiś dokumentów to zostaniemy wezwani do odpowiedniego urzędu.

Prowadzenie firmy

ZUS

Jeżeli nie mamy przychodów (czyt. klientów), wtedy nie płacimy podatków, ale niestety składki ZUS tak. Dla nowych firm składki wynoszą:

  • Na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000123,24 zł (Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
  • Na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – 243,39 zł (Ubezpieczenie zdrowotne)
  • Na konto 73 1010 1023 0000 2613 9530 000010,19 zł (Fundusz Pracy)

Po okresie przejściowym (2 lata) płacimy odpowiednio więcej.

Należy pamiętać, że płacimy za poprzedni miesiąc więc, w odpowiednich polach wpisujemy numer poprzedniego miesiąca i rok w formacie – MMRRRR. Numer deklaracji to zwykle 1, nie wpisujemy kolejnych numerów w każdym miesiącu, jeżeli w danym miesiącu złożymy drugą deklarację (korektę poprzedniej deklaracji), wtedy tą druga numerujemy jako 2. Ważne jest, aby wybrać się do ZUS do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność i złożyć tam wypełniony formularz DRA. Jeżeli sami nie umiemy, panie z okienka na pewno nam pomogą. Każda kolejna deklaracja jest generowana automatycznie, więc nie musimy co miesiąc biegać do ZUSu. Ale płacić musimy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli zmienimy coś w naszych danych, wówczas po zmianie znów musimy złożyć deklarację DRA, aby nowe dane zostały ponownie generowane automatycznie. Jeżeli nie zatrudniamy nikogo na umowę zlecenie lub umowę o pracę, wtedy nic się nie zmienia. Gdy łączymy działalność z pracą na etacie, wówczas jeżeli z etatu wynagrodzenie jest większe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu (ok 1300 zł) wówczas w ZUS wyrejestrowujemy się ze składek na ubezpieczenia społeczne, i opłacamy tylko ubezpieczenie zdrowotne – 243,39 zł.

zdjęcie pochodzi z flickr.com

Podatki

W życiu są dwie pewne rzeczy śmierć i podatki. W Polsce mamy kilka sposobów opodatkowania. Jako freelancerzy prowadzący działalność gospodarczą mamy właściwie dwie możliwości. Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy.

Skala podatkowa

Jeżeli w danym roku zarobimy, po odjęciu składek ZUS, więcej niż 85 528 zł wówczas nasz podatek wyniesie 14 839.02 zł plus 32% z kwoty nadwyżki ponad 85 528 zł.

Jeżeli mniej niż 85 528 zł wówczas nasz podatek wyniesie 18% z zarobionej kwoty minus kwota wolna od podatku 556,02 zł.

Podatek liniowy

Podatek ten jest najlepszy dla tych, którzy zarabiają dużo powyżej 85 528 zł rocznie, wynosi on 19%. Ale nie ma tu kwoty wolnej podatku, płacimy 19% od dochodu i już.

Wyboru formy opodatkowania dokonujemy podczas rejestracji firmy lub do 20 stycznia każdego roku. Jeżeli spodziewamy się, że zarobimy w danym roku ponad 85 528 zł wówczas bardziej opłaca się podatek liniowy, jeżeli mniej wówczas skala podatkowa.

Prowadząc firmę musimy prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów (KpiR), gdzie wpisujemy wszystkie nasze dochody i koszty. Na rynku jest dużo darmowych programów które pomogą nam prowadzić księgę, można je znaleźć np. tu. Część z tych programów samodzielnie wylicza podatki, które mamy zapłacić za dany miesiąc, ale warto poznać ten mechanizm.

Sumujemy wszystkie przychody netto i rozchody netto (jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT wówczas wpisujesz kwotę brutto), w danym miesiącu. Odejmujemy od kwoty przychodów koszty. Wynikiem odejmowania jest nasz zysk, wówczas od kwoty zysku odejmujemy kwotę wolną od podatku (556,02 zł w roku 2011) i wychodzi nam podatek. Teraz od tego podatku odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne (za styczeń będzie to 200,92 zł, za luty 410,50 zł, najlepiej posiłkować się ta tabelką) i odejmujemy zapłacony w danym roku podatek. Ten wynik jest naszym podatkiem do zapłacenia na konto PIT naszego urzędu skarbowego. Jeżeli wynik jest ujemny wówczas, nie płacimy podatku. Podatek należy zapłacić do 20 każdego miesiąca po miesiącu, za który płacimy. Jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT, wówczas dodatkowo do 25 każdego miesiąca po miesiącu za który płacimy, musimy wypełnić druk VAT-7, i wysłać go do urzędu skarbowego (decyduje data stempla pocztowego). Aby to zrobić musimy poza KPiR prowadzić również dodatkowe dwa rejestry Sprzedaży VAT i Kupna VAT. W rejestrze sprzedaży wpisujemy nasze faktury, kwotę netto, vat i brutto, tak samo w rejestrze kupna, tylko że w tym rejestrze rejestrujemy faktury, które są naszym kosztem. Nie wpisujemy tu umów o pracę, dzieło itp. tylko Faktury. Jeżeli dostaniemy rachunek na którym jest napisane, że sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT, wówczas taki rachunek też wpisujemy, ale nie wpisujemy kwoty VAT. Większość programów księgowych ma taką funkcjonalność, więc jest to dość proste. W deklaracji VAT-7 wpisujemy sumę netto i VAT z każdego miesiąca w odpowiednie tabele, są dość przejrzyście opisane więc nie ma problemu. Odejmujemy od kwoty podatku należnego (pole 41) kwotę podatku naliczonego do odliczenia (pole 50). Jeżeli różnica jest dodatnia wówczas tą kwotę wpisujemy w pole nr 53 i wpłacamy ją do urzędu skarbowego na konto VAT. Jeżeli jest ujemna wówczas mamy dwa wyjścia, albo chcemy żeby nam ja zwrócili na konto, albo przenosimy tą kwotę na kolejny miesiąc i odliczamy ją od kwoty podatku należnego w kolejnym miesiącu.

To chyba wszystko. Wpis jest dość rozbudowany, ale nie dało się tego napisać krócej. Mamy nadzieję że będzie pomocny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej spytaj na forum.