Porad kilka, aby nie mieć bólu głowy

Poniżej lista żelaznych punktów, jeżeli chodzi o rozliczenie z klientem przygotowana przez jednego z naszych fanów na Facebooku i opublikowana tu ponownie za jego zgodą. Potraktujcie to jako check listę przy KAŻDYM zamówieniu, no chyba że pracujecie dla rodziców ;-).
Dlaczego? Patrz niżej.
Zdjęcie pochodzi z flickr
 1. Podziel zamówienie na etapy płatności – w przypadku nierozliczenia Twojej należności strata powinna być minimalna.
 2. Nie zostawiaj na koniec rozliczenia dużych kwot – po wykonaniu zlecenia Twój klient na pewno cie nie rozpozna na ulicy. Niewolnik zrobił swoje – niewolnik może odejść.
 3. Zastrzeż, że wstrzymanie prac na skutek nieuregulowania Twoich należności nie stanowi opóźnienia z przyczyn leżących po Twojej stronie.
 4. Pracujesz za pieniądze – pamiętaj o tym.
 5. Wstrzymaj pracę w przypadku nieterminowego uregulowania faktury – skoro telekom może ci wyłączyć telefon – Ty możesz wstrzymać swoją prace na drugi dzień po upływie terminu płatności – obowiązują dokładnie te same zasady.
 6. Wstrzymaj się, jeżeli nie dostaniesz pieniędzy – zlecający przecież na pewno założył że go na Ciebie stać – więc ma pieniądze ;). Jeżeli nie ma to sorki…;)
 7. Ustal warunki odbioru i terminy płatności częściowych. Zastrzeż możliwość jednostronnego odbioru.
 8. Ustal co jest zmianą a co poprawką błędu z twojej winy.
 9. NIE PRACUJ BEZ UMOWY – chyba, że dla pracujesz u rodziców.
 10. Jeżeli jesteś podwykonawcą – liczy się tylko umowa z Twoim zleceniodawcą. Na pewno pojawią się teksty, że on ma coś zapisane inaczej w głównej umowie, co powoduje że wasze ustalenia są niewiążące.
 11. Czy Twoja umowa przewiduje że udzielasz klientowi nieoprocentowanego kredytu na czas nieokreślony?
 12. VAT to nie Twoje pieniądze – nie ruszaj (załóż subkonto)
 13. Liczy się tylko gotówka na Twoim koncie, a nie ile ktoś ci ma jeszcze zapłacić.
 14. Nie zostawiaj nierozliczonych należności stałemu zleceniodawcy. Zaraz się okaże że musisz na swoje zaległe pieniądze zapracować jeszcze tak ze trzy razy, a w ogóle jak tu zrezygnować ze współpracy jak musisz ściągnąć od niego taką kupę kasy.
 15. Zrób sobie małego podatnika (rozliczaj VAT kasowo) – klienta będzie bolało że nie odliczy VAT z niezapłaconych Ci faktur.
  Warunki korzystania z metody kasowej – zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie rozliczał się według metody kasowej (złożenie aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Należy tez pamiętać o limitach. Jeżeli przekroczymy w poprzednim roku 1,2 mln euro przychodu z VAT, nie możemy być małym podatnikiem.

Autorem wpisu jest Aleksander Konopek
Strefa SI Consulting